Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łomży