Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie