Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie i Siemiatyczach