Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Augustowie

Ogłoszenie o przetargu | pdf 166.1kb

Zał. 1 do Ogłoszenia | pdf 165.9kb