Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej w Ciechanowcu