Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla PKS Nova S.A.