Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.

Tekst  

 Data publikacji  27.04.2017
 Tryb zamówienia  Przetarg nieograniczony
 Data ostatniej zmiany  14.06.2017

 Status 

 Rozstrzygnięty

Historia Zmian 

 Data modyfikacji   Rodzaj zmian
 brak  brak

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | pdf 128.5kb

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf(nieaktualne) | pdf 149.7kb

zal 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc(nieaktualne) | msword 50.5kb

zal 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ.doc | msword 182.5kb

zal 3 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc | msword 29kb

zal 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw.doc | msword 35kb

zal 5 do SIWZ - Wykaz środków transportu.doc | msword 33.5kb

zal 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf(nieaktualne) | pdf 327.8kb

Ogłoszenie o zamówieniu - Sprostowanie.pdf | pdf 70kb

Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą SIWZ.pdf | pdf 113.7kb

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (nieaktualne) | pdf 155.7kb

zal 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (nieaktualne) | msword 37kb

zal 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (nieaktualne) | pdf 136.2kb

Ogłoszenie o zamówieniu - Sprostowanie 2.pdf | pdf 70.4kb

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (aktualne) | pdf 155.8kb

Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą SIWZ 2.pdf | pdf 83.6kb

zal 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (aktualne) | msword 37kb

zal 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (aktualne) | pdf 137.1kb

2017.06.06 Informacja z otwarcia ofert.pdf | pdf 654.7kb

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf | pdf 571.9kb