Leasing operacyjny 30 autobusów

Data publikacji 17.12.2015r.
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ostatniej zmiany -
Status Rozstrzygnięty

 

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o Zamówieniu.pdf | pdf 168.9kb

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf | pdf 281.5kb

Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf | pdf 316.6kb

Załącznik Nr 2 do SIWZ.pdf | pdf 144kb

Załącznik Nr 2a do SIWZ.pdf | pdf 143.9kb

Załącznik Nr 3 do SIWZ.pdf | pdf 113.8kb

Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf | pdf 114.4kb

Załącznik Nr 5 do SIWZ.pdf | pdf 110.9kb

Załącznik Nr 6 do SIWZ.pdf | pdf 115.2kb

Załącznik Nr 7 do SIWZ.pdf | pdf 117.5kb

Załącznik Nr 7a do SIWZ.pdf | pdf 117.6kb

Załącznik Nr 8 do SIWZ.pdf | pdf 100.3kb

Załącznik Nr 8a do SIWZ.pdf | pdf 100.8kb

Załączniki Nr 1-8a (w formacie edytowalnym).zip | zip 127.7kb

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf | pdf 147kb